fbpx Anna Jadwiga Nieroda-Kowal | Faculty of Languages

Anna Jadwiga Nieroda-Kowal

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 Sep 2007 roku

Anna Jadwiga Nieroda-Kowal

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Die DDR-spezifische Lexik in den polnischen Lehrbüchern der duetschen Sprache”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hanna Biaduń-Grabarek, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UG, dr hab. Mariola Wierzbicka, prof. UR

Dyplom nr 2844.


Gdańsk, 10 Oct 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: