fbpx Monika Białek-Lubińska | Faculty of Languages

Monika Białek-Lubińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Nov 2007 roku

Monika Białek-Lubińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polski reportaż radiowy. Teoria i praktyka gatunku. Wybrane zagadnienia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kowalski, prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Dyplom nr 2874.


Gdańsk, 09 Nov 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: