fbpx Agnieszka Magdalena Tarwacka | Faculty of Languages

Agnieszka Magdalena Tarwacka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Nov 2007 roku

Agnieszka Magdalena Tarwacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Figura Chrystusa we  współczesnych inscenizacjach polskich. Od  Kazimierza Dejmka do  Krystyny Jandy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof UG, dr hab. Zbigniew Majchrowski

Recenzenci: prof. US, dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 2869.


Gdańsk, 09 Nov 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: