fbpx Halina Maria Popławska | Faculty of Languages

Halina Maria Popławska | Faculty of Languages

Halina Maria Popławska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 Oct 2007 roku

Halina Maria Popławska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Kultura literacka karmelitanek bosych w Polsce (XVII-XVIII wiek)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Hanna Dziechcińska, prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Renarda Kazimiera Ocieczek, prof. UAM, dr hab. Katarzyna Meller

Dyplom nr 507.


Gdańsk, 09 Nov 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: