fbpx Xymena Luiza Synak-Pskit | Faculty of Languages

Xymena Luiza Synak-Pskit

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Dec 2007 roku

Xymena Luiza Synak-Pskit

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Teoria metafory Jacquesa Derridy i jej stosowanie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Dyplom nr 2887.


Gdańsk, 28 Dec 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2015, December 29 - 3:07pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: