fbpx Janusz Krzysztof Mosakowski | Faculty of Languages

Janusz Krzysztof Mosakowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Dec 2007 roku

Janusz Krzysztof Mosakowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Burkot, prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Dyplom nr 2888.


Gdańsk, 28 Feb 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: