fbpx Maria Hołowienko-Simon | Faculty of Languages

Maria Hołowienko-Simon

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Jan 2008 roku

Maria Hołowienko-Simon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przekład uwierzytelniony polskich i niemieckich dokumentów metrykalnych i administracyjnych. Problemy ekwiwalencji tłumaczeniowej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Dyplom nr 2901.


Gdańsk, 28 Feb 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: