fbpx Grzegorz Grzegorczyk | Faculty of Languages

Grzegorz Grzegorczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Mar 2008 roku

Grzegorz Grzegorczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problems of translating humorous texts: Polish rendering of sketches from Monty Python´s Flying Circus”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Piotr Fast

Dyplom nr 2922.


Gdańsk, 07 Apr 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: