fbpx Lucyna Anna Rojek | Faculty of Languages

Lucyna Anna Rojek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Mar 2008 roku

Lucyna Anna Rojek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pisarze pustelnicy. Karpiński, Fredro, Peiper, Białoszewski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki

Dyplom nr 2927.


Gdańsk, 07 Apr 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: