fbpx Wojciech Piotr Piotrowski | Faculty of Languages

Wojciech Piotr Piotrowski | Faculty of Languages

Wojciech Piotr Piotrowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Jan 2008 roku

Wojciech Piotr Piotrowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

"Życie umysłowe Krzemieńca w latach 1805-1832" oraz  "Słownik Krzemieńczan 1805-1832"

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Teresa Kostkiewicz, prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Julian Maślanka, prof. UŁ, dr hab. Jacek Brzozowski,

Dyplom nr 511.


Gdańsk, 30 Apr 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: