fbpx Daniel Grzegorz Kalinowski | Faculty of Languages

Daniel Grzegorz Kalinowski | Faculty of Languages

Daniel Grzegorz Kalinowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Mar 2008 roku

Daniel Grzegorz Kalinowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Światy Franza Kafki. Sekwencja polska

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Edward Kasperski, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Marek Zybura, prof. dr hab. Ryszard Nycz,

Dyplom nr 515.


Gdańsk, 30 Apr 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: