fbpx Feliks Tomaszewski | Faculty of Languages

Feliks Tomaszewski | Faculty of Languages

Feliks Tomaszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Mar 2008 roku

Feliks Tomaszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Drogi i "Stacje wygnania". Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Przybylski, prof. UG, dr hab. Stefan Chwin, prof. dr hab. Jerzy Święch, prof. dr hab. Ryszard Nycz,

Dyplom nr 514.


Gdańsk, 30 Apr 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: