fbpx Jadwiga Aleksandra Węgrodzka | Faculty of Languages

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka | Faculty of Languages

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Apr 2008 roku

Jadwiga Aleksandra Węgrodzka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Patterns of Enchantment: E. Nesbit and the traditions of children´s literature

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Wiszniewska-Majchrzyk, prof. UŁ, dr hab. Maria Edelson, prof. dr hab. Artur Blaim, prof. UG, dr hab. David Malcolm,

Dyplom nr 522.


Gdańsk, 06 May 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: