fbpx Sebastian Jakub Konefał | Faculty of Languages

Sebastian Jakub Konefał

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 May 2008 roku

Sebastian Jakub Konefał

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Antynomie cielesności w amerykańskim kinie science fiction oraz  horrorze po roku 1960”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AP w Słupsku, dr hab. Mirosław Przylipiak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak, dr hab. Andrzej Pitrus

Dyplom nr 2957.


Gdańsk, 09 Jun 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: