fbpx Beata Lentas | Faculty of Languages

Beata Lentas

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 Jun 2008 roku

Beata Lentas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tadeusz Peiper w Hiszpanii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Stanisław Jaworski

Dyplom nr 2973.


Gdańsk, 30 Jun 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: