fbpx Aleksandra Janina Zając | Faculty of Languages

Aleksandra Janina Zając

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jul 2008 roku

Aleksandra Janina Zając

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pięćdziesiąt lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-2008. Próba monografii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Juliusz Tyszka, prof. AP w Słupsku, dr hab. Andrzej Żurowski

Dyplom nr 3013.


Gdańsk, 29 Jul 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: