fbpx Grażyna Bożena Tomaszewska | Faculty of Languages

Grażyna Bożena Tomaszewska | Faculty of Languages

Grażyna Bożena Tomaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jul 2008 roku

Grażyna Bożena Tomaszewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w "Panu Tadeuszu"

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zofia Trojanowicz, prof. dr hab. Bogusław Dopart, prof. dr hab. Halina Krukowska, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Dyplom nr 532.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: