fbpx Aleksandra Elżbieta Ubertowska | Faculty of Languages

Aleksandra Elżbieta Ubertowska | Faculty of Languages

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 Jul 2008 roku

Aleksandra Elżbieta Ubertowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Świadectwo - Trauma - Głos. Literackie reprezentacje Holokaustu

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Monika Antonina Adamczyk-Garbowska, dr hab. Marek Zaleski, prof. dr hab. Przemysław Czapliński, prof. UWM, dr hab. Sławomir Buryła

Dyplom nr 529.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: