fbpx Marta Małgorzata Turska | Faculty of Languages

Marta Małgorzata Turska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 Jun 2008 roku

Marta Małgorzata Turska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Czesława Schatte, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 2983.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: