fbpx Anna Zawada | Faculty of Languages

Anna Zawada

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Jun 2008 roku

Anna Zawada

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego we  współczesnym jezyku rosyjskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. dr hab. Roman Sadziński

Dyplom nr 2980.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: