fbpx Aleksandra Twardowska | Faculty of Languages

Aleksandra Twardowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jul 2008 roku

Aleksandra Twardowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Antroponimia sarajewskich Żydów sefardyjskich w latach 1905-1941”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Abramowicz, prof. UW, dr hab. Ewa Geller

Dyplom nr 3010.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: