fbpx Ewelina Maria Parysek | Faculty of Languages

Ewelina Maria Parysek

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jul 2008 roku

Ewelina Maria Parysek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Językowy obraz konfliktu bałkańskiego (1991-1999) na  podstawie prasy polskiej, serbskiej, chorwackiej i bośniackiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, dr hab. Wiesław Sonczyk

Dyplom nr 3017.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: