fbpx Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska | Faculty of Languages

Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 Jun 2008 roku

Sylwia Aleksandra Karpowicz-Słowikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Bachórz, prof. dr hab. Stanisław Fita

Dyplom nr 2979.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: