fbpx Artur Nowaczewski | Faculty of Languages

Artur Nowaczewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jul 2008 roku

Artur Nowaczewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Recenzenci: prof. US, dr hab. Danuta Halina Dąbrowska, dr hab. Wojciech Owczarski

Dyplom nr 3011.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: