fbpx Grzegorz Andrzej Supady | Faculty of Languages

Grzegorz Andrzej Supady

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 Jun 2008 roku

Grzegorz Andrzej Supady

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796). Królewiecki pisarz i myśliciel z kręgu Immanuela Kanta.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Ostrowski, prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Zientara

Dyplom nr 2981.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: