fbpx Michał Borodo | Faculty of Languages

Michał Borodo

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jul 2008 roku

Michał Borodo

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Between the Global and the Local: Translation for Children in Poland at the turn of the 21 st Century”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Fast, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 3012.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: