fbpx Agnieszka Anna Żółtowska-Milewska | Faculty of Languages

Agnieszka Anna Żółtowska-Milewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jul 2008 roku

Agnieszka Anna Żółtowska-Milewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zur Bedeutung der landeskundlichen Inhalte in den Lehr-Lernwerken für Deutsch als Fremdsprache im Lichte der Fremdwahrnehmung”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. URz, dr hab. Mariola Wierzbicka, prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Dyplom nr 3016.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: