fbpx Anna Maria Najbar | Faculty of Languages

Anna Maria Najbar

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jul 2008 roku

Anna Maria Najbar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Le langage des musiciens - étude sociolinguistique”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Kortas

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Alicja Kacprzak, dr hab. Jacek Pleciński

Dyplom nr 3015.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: