fbpx Barbara Hanna Wróblewska | Faculty of Languages

Barbara Hanna Wróblewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Jun 2008 roku

Barbara Hanna Wróblewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Enthaltsamkeit als Form der Entsagung im literarischen Schaffen Adalbert Stifters”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Katarzyna Grzywka, prof. KUL, dr hab. Marek Jakubów

Dyplom nr 2982.


Gdańsk, 29 Aug 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: