fbpx Zofia Janina Krasnopolska-Wesner | Faculty of Languages

Zofia Janina Krasnopolska-Wesner

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 Dec 2008 roku

Zofia Janina Krasnopolska-Wesner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Labirynty perwersji w twórczości symbolistów rosyjskich i sztuce przełomu XIX i XX wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Elżbieta Biernat

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Malej, prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak

Dyplom nr 3060.


Gdańsk, 24 Feb 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: