fbpx Izabela Olszewska | Faculty of Languages

Izabela Olszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Feb 2009 roku

Izabela Olszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kulturelemente in der Übersetzung am Beispiel ausgewählter Werke der jiddischen Literatur”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. URz, dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille, prof. UG, dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 3075.


Gdańsk, 02 Mar 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: