fbpx Sylwia Krajewska | Faculty of Languages

Sylwia Krajewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Feb 2009 roku

Sylwia Krajewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Antroponimia gminy Banie Mazurskie po roku 1944”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. UP im. KEN, dr hab. Halina Chodurska, prof. UwB, dr hab. Lilia Citko

Dyplom nr 3076.


Gdańsk, 03 Mar 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: