fbpx Ievgen Sobol | Faculty of Languages

Ievgen Sobol

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Feb 2009 roku

Ievgen Sobol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska. Rekonesans.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. UKSW, dr hab. Piotr Mitzner

Dyplom nr 3077.


Gdańsk, 04 Mar 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: