fbpx Justyna Pomierska | Faculty of Languages

Justyna Pomierska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Mar 2009 roku

Justyna Pomierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Breza, dr hab. Zbigniew Zielonka

Dyplom nr 3079.


Gdańsk, 06 Mar 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: