fbpx Joanna Farysej | Faculty of Languages

Joanna Farysej

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Mar 2009 roku

Joanna Farysej

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kategoria spotkania w poezji Ewy Lipskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, prof. dr hab. Anna Legeżyńska

Dyplom nr 3080.


Gdańsk, 06 Mar 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: