fbpx Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska | Faculty of Languages

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska | Faculty of Languages

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 May 2009 roku

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: onomastyka

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kwiryna Maria Handke, prof. dr hab. Czesław Tadeusz Kosyl, prof. dr hab. Irena Mirosława Sarnowska-Giefing, prof. dr hab. Edward Breza

Dyplom nr 548.


Gdańsk, 15 May 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: