fbpx Iwona Grażyna Mikołajczyk | Faculty of Languages

Iwona Grażyna Mikołajczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 May 2009 roku

Iwona Grażyna Mikołajczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O przenikaniu malarstwa i poezji na  wybranych przykładach kubizmu francuskiego i polskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Sławomir Jan Buryła, prof. UŚ, dr hab. adam Józef Dziadek

Dyplom nr 3096.


Gdańsk, 15 May 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: