fbpx Mariusz Zborowski | Faculty of Languages

Mariusz Zborowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 May 2009 roku

Mariusz Zborowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Semantics and Pragmatics of English Prepositions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

Dyplom nr 3098.


Gdańsk, 15 May 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: