fbpx Justyna Okrucińska | Faculty of Languages

Justyna Okrucińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Jun 2009 roku

Justyna Okrucińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Das sprachliche Weltbild der lokalen Gemeinschaft der Provinz Posen 1880-1920 am Beispiel der ausgewählten Werke von Arthur Rhode”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Dyplom nr 3110.


Gdańsk, 05 Jun 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: