fbpx Justyna Anna Giczela-Pastwa | Faculty of Languages

Justyna Anna Giczela-Pastwa

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Jun 2009 roku

Justyna Anna Giczela-Pastwa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekwiwalencja tłumaczeniowa na  przykładzie wybranych fragmentów polskich przekładów prozy Jamesa Joyce´a”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Alicja Pisarska, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 3111.


Gdańsk, 05 Jun 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: