fbpx Tatiana Kopac | Faculty of Languages

Tatiana Kopac

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Jul 2009 roku

Tatiana Kopac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Концепция музыки в критической прозе Андрея Белого”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Recenzenci: doc. dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. KUL, dr hab. Małgorzata Matecka

Dyplom nr 3147.


Gdańsk, 11 Sep 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: