fbpx Nora Cristina Orłowska | Faculty of Languages

Nora Cristina Orłowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Jul 2009 roku

Nora Cristina Orłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływy języka ojczystego i pierwszego języka obcego (L2) na  proces poznawania kolejnego języka (L3)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak

Recenzenci: prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow, prof. UŚ, dr hab. Joanna Wilk-Racięska

Dyplom nr 3144.


Gdańsk, 11 Sep 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: