fbpx Barbara Walentynowicz | Faculty of Languages

Barbara Walentynowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 Sep 2009 roku

Barbara Walentynowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Muzyka w życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. AM w Bydgoszczy, Maciej Rafał Witkiewicz

Dyplom nr 3149.


Gdańsk, 18 Sep 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: