fbpx Monika Kwietniewska | Faculty of Languages

Monika Kwietniewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 Sep 2009 roku

Monika Kwietniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Państwo Środka w kulturze materialnej i w piśmiennictwie polskiego oświecenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Irena Kadulska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. UW, dr hab. Marek Prejs

Dyplom nr 3148.


Gdańsk, 18 Sep 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: