fbpx Iwona Anna Ndiaye | Faculty of Languages

Iwona Anna Ndiaye | Faculty of Languages

Iwona Anna Ndiaye

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 Sep 2009 roku

Iwona Anna Ndiaye

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Hipertrofia za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich "pierwszej fali"

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury rosyjskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. UWM, dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. dr hab. Anna Legeżyńska, prof. dr hab. Piotr Fast

Dyplom nr 564.


Gdańsk, 08 Oct 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: