fbpx Monika Szuba | Faculty of Languages

Monika Szuba

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Oct 2009 roku

Monika Szuba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategies of Contestation: Contemporary Scottish Women Novelists: Janice Galloway, A. L. Kennedy, Ali Smith and Candia McWilliam”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

Dyplom nr 3156.


Gdańsk, 02 Nov 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 13 - 3:37pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: