fbpx Tadeusz Krzysztof Sucharski | Faculty of Languages

Tadeusz Krzysztof Sucharski | Faculty of Languages

Tadeusz Krzysztof Sucharski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 Nov 2009 roku

Tadeusz Krzysztof Sucharski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polskie poszukiwania ´innej" Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wojciech Stanisław Ligęza, dr hab. Wacław Janusz Lewandowski, prof. dr hab. Andrzej Dymitr Lazari, prof. dr hab, Bogusław Leszek Bakuła

Dyplom nr 365.


Gdańsk, 01 Dec 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: