fbpx Jolanta Monika Hinc | Faculty of Languages

Jolanta Monika Hinc

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Nov 2009 roku

Jolanta Monika Hinc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Intreferenz bei dem multilingualen Erwerb grammatischer Kompetenzen (am Beispiel des Polnischen als L1, des Englischen und Deutschen). Eine Fehleranalyse im Bereich der deutschen Wortstellung”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Halina Stasiak

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Roman Lewicki, prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer

Dyplom nr 3183.


Gdańsk, 20 Jan 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: