fbpx Aurelia Kamilla Has | Faculty of Languages

Aurelia Kamilla Has

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 Dec 2009 roku

Aurelia Kamilla Has

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jakobinizm francuski jako żródło inspiracji polskiej poezji politycznej lat 1789-1794”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof, UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Barbara Wolska

Dyplom nr 3184.


Gdańsk, 03 Feb 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: