fbpx Justyna Anna Kujach | Faculty of Languages

Justyna Anna Kujach

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 Dec 2009 roku

Justyna Anna Kujach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kwestia kobieca w publicystyce Bolesława Prusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. dr hab. Józef Bachórz

Dyplom nr 3185.


Gdańsk, 03 Feb 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: